Aktovegin 5 ml inyeksiya üçün məhlul N5

Array
21,38 ₼

Təsiredici maddələr

Dana qanının deproteinləşdirilmiş hemoderivativi

Email

Tərkibi:
Təsiredici maddə: 1ml-də qan komponentləri: dana qanının deproteinləşdirilmiş hemoderivatı, tərkibi 40mq quru kütləyə və 26,8 mq sodium xloridə uyğundur.
Köməkçi maddə: inyeksiya üçün su.

 

Təsviri: Şəffaf, sarımtıl məhlul, praktik olaraq hissəciklərdən azad.


Farmakoterapevtik qrupu: Toxuma regenerasiyası stimulyatoru.
ATC kodu: B06AB

 

Farmakodinamikası:
Antihipoksant. AKTOVEGİN hemoderivat olub, dializ və ultrafiltrasiya vasitəsilə alınır (5000 daltondan kiçik molekulyar kütləli birləşmədən keçir). Qlükozanın nəqli və utilizasiyasına müsbət təsir edir, oksigen sərfini stimullaşdırır (bu isə işemiya zamanı plazmatik hüceyrə membranların sabitləşməsinə və laktatın əmələ gəlməsinin azalmasına gətirib çıxarır), beləliklə peroral yeridilmədən sonra ən gec 30 dəqiqədən sonra başlayan və orta hesabla 3 saatdan sonra (2- saat) maksimuma çatan antihipoksik təsirə malik olur.
AKTOVEGİN adenozintrifosfat, adenozindifosfat, fosfokreatin, həmçinin qlütamat, aspartat və qamma-aminoyağ turşusu kimi aminturşuların konsentrasiyasını artırır.
AKTOVEGİN-in oksigeni mənimsəmə və utilizasiya, həmçinin qlükozanın nəqli və oksidləşməsi ilə insulinəbənzər fəallığı diabetik polineyropatiyaların (DPN) müalicəsində əhəmiyyət kəsb edir.
Şəkərli diabet və diabetik polineyropatiyalı xəstələrdə AKTOVEGİN® polineyropatiya simptomlarını (aşağı ətraflarda sancı, yandırma hissi, paresteziyalar, keyləşmə) əhəmiyyətli dərəcədə azaldır. Hissiyyat pozğunluqlarını obyektiv dərəcədə azaldır, xəstələrin psixi vəziyyəti yaxşılaşır.

 

Farmakokinetikası:
Farmakokinetik üsullar vasitəsilə AKTOVEGİN® dərman vasitəsinin farmakokinetik göstəricilərini öyrənmək mümkün deyil, belə ki, o yalnız orqanizmdə adətən mövcud olan fizioloji  komponentlərdən ibarətdir.
Farmakokinetikası dəyişilmiş xəstələrdə (məsələn, qaraciyər və ya böyrək çatışmazlığı, ahıl yaşla əlaqəli metabolizm pozuntuları, həmçinin yenidoğulmuşlarda metabolizm xüsusiyyətləri) hal-hazırda hemoderivatların farmakoloji təsirlərinin azalması aşkar edilməmişdir.

 

İstifadəsinə göstərişlər:

 • Baş beynin metabolik və damar pozğunluqları (eyni zamanda işemik insult, kəllə-beyin travması);
 • Periferik (arterial və venoz) damar pozğunluqları və onların nəticələri (arterial angiopatiyalar, trofik yaralar); diabetik polineyropatiya.
 • Yaraların sağalması (müxtəlif etiologiyalı xoralar, yanıqlar, trofik pozğunluqlar (yataq yaraları), yaraların sağalma prosesinin pozulması).
 • Şüa müalicəsi zamanı dəri və selikli qişaların şüa zədələnmələrinin profilaktikası və müalicəsi.

 

Əks göstərişlər:
AKTOVEGİN® dərman vasitəsinə və ya analoji dərman vasitələrinə qarşı hiperhəssaslıq, dekompensəolunmuş ürək çatışmazlığı, ağciyər ödemi, oliquriya, anuriya, orqanizmdə mayenin ləngiməsi.

 

Xüsusi göstərişlər:
Əzələdaxili yeritmə hallarında 5 ml-dən çox olmayaraq, yavaş-yavaş yeridilir.
Anafilaktik reaksiyaların əmələ gəlməsini nəzərə alaraq, sınaq inyeksiyasını məsləhət görülür (2 ml əzələdaxili).
İnyeksiya üçün məhlul zəif sarımtıl çalara malikdir. Rəngin intensivliyi istifadə olunan əsas materialların xüsusiyətlərindən asılı olaraq, bir partiyada digərindən fərqlənə bilər, ancaq bu preparatın aktivliyi və orqanizm tərəfindən qəbuluna mənfi təsir göstərmir.
Şəffaf olmayan və tərkibində hissəciklər olan məhlulu istifadə etmək olmaz.
Ampula açılandan sonra məhlulu saxlamaq olmaz.

 

Ehtiyatla: hiperxloremiya, hipernatriemiya.

 

Hamiləlik və laktasiya dövründə istifadəsi:
Preparatın hamilələrdə istifadəsi ana və dölə neqativ təsir göstərmir. Lakin hamilə qadınların qəbulu zamanı döl üçün potensial riski öyrənmək lazımdır.

Digər dərman vasitələri ilə qarşılıqlı təsiri: Məlum deyil.

 

İstifadə qaydası və dozası:
Arteriya daxili, venadaxili (eyni zamanda, infuziya şəklində) və əzələdaxilinə təyin edilir. Anafilaktik reaksiyaların inkişafının potensial imkanlarını nəzərə alaraq, infuziyadan əvvəl sınaq aparılması məsləhət görülür.

 

Sındırma nöqtəli ampuldan istifadə qaydası:
Ampulanın nöqtəli ucunu yuxarı tutun! Ehtiyatla barmaqla vuraraq, ampulanı çalxalamalı və məhlulun aşağı axmasına imkan yaratmaq lazımdır.
Ampulanın ucunu yuxarı tutun! Şəkildə göstərilən kimi ucunu sındırmaq lazımdır.

 

 • Baş beyinin metabolik və damar pozğunluqları: 5 ml-dən 25 ml-ə qədər (200-1000 mq sutkada) venadaxili, 2 həftə müddətində hər gün, sonra tablet formasına keçirmək şərti ilə.
 • İşemik insult: 20-50 ml (800-2000 mq) 200-300 ml 0,9%-li NaCl məhlulunda və ya 5%-ii dekstroza məhlulunda venadaxilinə damcı ilə hər gün 1 həftə müddətində, sonra 10-20 ml (400-800 mq) venadaxilinə damcı ilə 2 həftə müddətində sonra tablet formasına keçirmək şərti ilə.
 • Periferik (arterial və venoz) damar pozğunluqları və onların nəticələri: 20-30 ml (800-1000 mq) preparat 200 ml 0,9%-li NaCI məhlulunda və ya 5%-li dekstroza məhlulunda arteriya daxilinə və ya venadaxilinə hər gün; müalicə müddəti 4 həftə.
 • Diabetik polineyropatiya: 50 ml (2000 mq) sutkada venadaxilinə 3 həftə müddətində sonra tablet formasına keçirmək şərti ilə - 2-3 tablet gündə 3 dəfə 4-5 aydan az olmayaraq.
 • Yaraların sağalması: sağalma prosesindən asılı olaraq 10 ml (400mq) venadaxilinə və ya 5 ml əzələdaxilinə hər gün və ya həftədə 3-4 dəfə təyin edilir (əlavə olaraq, yerli müalicə üçün AKTOVEGİN-in yerli formalarından da istifadə olunur).
 • Şüa müalicəsi zamanı dəri və selikli qişaların şüa zədələnmələrinin profilaktika və müalicəsi: orta doza hər gün radiasion təsirin fasilələrində venadaxilinə 5 ml (200mq) təşkil edir.
 • Radiasion sistit: antibiotiklərlə müalicə ilə müştərək olaraq, hər gün 10ml (400 mq) transuretral təyin edilir.
 • Yeritmənin sürəti: 2 ml / dəq-ə yaxın.

Müalicənin müddəti xəstəliyin simptomatikasindan və ağırlığından asılı olaraq fərdi təyin edilir.

 

Əlavə təsirləri:
Anafilaktik şoka qədər davam edə bilən allergik reaksiyalar (dəri səpkiləri, dərinin hiperemiyası, hipertermiya).

 

Buraxılış forması: 40 mq/ml inyeksiya üçün məhlul. 2, 5, 10 ml preparat sındırma nöqtəsi olan rəngsiz şüşə ampullarda. 5 ampul konturlu yuvaları olan plastik qaba yerləşdirilir. 1 və ya 5 kontur yuvalı qablama istifadə qaydası ilə birlikdə karton qutuya yerləşdirilir. Qutuya ilkin açılışa nəzarət üçün dairəvi formalı haloqrafik yazılı şəffaf qoruyucu etiket yapışdırılır.
Yararlılıq müddəti: 5 ildir. Yararlılıq müddəti bitdikdən sonra istifadə etmək olmaz.
Saxlanma şəraiti: 25 °C-dən yüksək olmayan temperaturda, qaranlıq, uşaqların əli çatmayan yerdə saxlanmalıdır.
Aptekdən buraxılma şərti: Resept əsasında buraxılır.

 

İstehsalçı: "Nikomed Avstriya GmbH", Avstriya, St. Peter-Ştrasse 25, A- 4020, Lins, Avstriya

© 2022 Dərmançı. Bütün hüquqlar qorunur.