Akriderm QK 15 q Krem

Array
6,24 ₼

Təsiredici maddələr

Betametazon, Gentamisin, Klotrimazol

Email

Tərkibi

Təsiredici maddələr: 100 q kremin tərkibində  100% maddəyə nəzərən 0,064 q betametazon

                                  dipropionat (0,05 q betametazona ekvivalent), 0,1 q gentamisinə nəzərən

                                  gentamisin sulfat, 100% maddəyə nəzərən 1 q klotrimazol vardır.

Köməkçi maddələr:  vazelin, propilenqlikol, duru parafin, setostearil spirti [setil spirti 60 %, stearil

                                  spirti 40 %], makroqol setostearat (makroqol-20 setostearil efiri), dinatrium

                                  edetat, natrium dihidrofosfat dihidrat, təmizlənmiş su.

 

Təsviri

Ağ və ya demək olar ki, ağ rəngli kremdir.

 

Farmakoterapevtik qrupu

Yerli istifadə üçün qlükokortikosteroid + antibiotik-aminoqlikozid + göbələkəleyhinə vasitə.

ATC kodu: D07XC01.

 

Farmakoloji xüsusiyyətləri

Farmakodinamikası

Kombinəolunmuş preparat olub, iltihabəleyhinə, allergiyaəleyhinə, antibakterial və göbələkəleyhinə (funqisid) təsir göstərir.

Gentamisin – geniş təsir spektrinə malik aminoqlikozid antibiotiki olub, bakterisid təsir göstərir. Aşağıdakı qrammənfi mikroorqanizmlər preparata qarşı yüksək həssaslığa malikdir - Proteus spp. (indol-müsbət və indol-mənfi), Escherichia coli, Klebsiella spp., Salmonella spp., Shigella spp., Campylobacter spp., Staphylococcus spp. (metisillin-rezistent).

Həssas mikroorqanizmlər: Enterococcus faecalis, Serratia spp., Pseudomonas spp., Acinetobacter spp., Citrobacter spp.

Rezistent mikroorqanizmlər: Neisseria meningitidis, Treponema pallidum,

Anaerob mikroblar: Streptococcus spp. (Streptococcus pneumonia istisna olmaqla), Enterococcus faecalis; Providencia rettgeri.

Betametazon - qlükokortikosteroiddir, yerli iltihabəleyhinə, ödeməleyhinə, allergiyaəleyhinə təsir göstərir.

Klotrimazol – yerli istifadə üçün imidazol törəmələri qrupundan olan göbələkəleyhinə dərmandır. Göbələklərin hüceyrə membranının tərkib hissəsi olan erqosterolun sintezini pozmaqla təsir göstərir. Geniş təsir spektrinə malikdir. Patogen dermatofitlərə (Trichophytonrubrum, Trichophyton mentagrophytes, Epidermophyton floccosum, Microsporum canis), maya və kif göbələklərinə (Candida spp., Torulopsis glabrata, Rhodotorula spp., Pityrosporum orbiculare) münasibətdə aktivdir.

Farmakokinetikası

Preparatın müalicəvi dozalarda dəri üzərində istifadəsi zamanı təsiredici maddələrin qana transdermal sorulması çox əhəmiyyətsiz dərəcədədir.

Dəriyə yaxılma zamanı betametazonun sorulması epidermal baryerin vəziyyətindən asılıdır (iltihab və dəri xəstəlikləri sorulmanı artırır).  

Okklüzion sarğılardan istifadə edilməsi betametazonun və gentamisinin transdermal sorulmasını artırır ki, bu da sistem əlavə təsirlərin inkişaf riskinin yüksəlməsinə gətirib çıxara bilər.

 

İstifadəsinə göstərişlər

Sadə və allergik dermatitlər (xüsusilə, ikincili infeksiyalaşma ilə fəsadlaşmış), diffuz neyrodermit (o cümlədən atopik dermatit), məhdud neyrodermit (o cümlədən sadə xronik dəmrov), ekzema, dermatomikozlar (dermatofitlər, kandidoz, əlvan dəmrov), xüsusilə qasıq nahiyəsində, dərinin böyük büküşlərində lokalizasiya zamanı.

 

Əks göstərişlər

Preparatın komponentlərindən hər hansı birinə qarşı yüksək həssaslıq, dəri vərəmi, sifilisin dəri təzahürləri, suçiçəyi, sadə dəmrov (herpes), dərinin postvaksinal reaksiyaları, açıq yaralar, uşaq yaş dövrü (2 yaşa qədər).

 

Xüsusi göstərişlər və ehtiyat tədbirləri

Preparatın gözə düşməsinə yol verilməməlidir.

Davamlı bakterial və ya göbələk mikroflorası meydana çıxarsa, preparatla müalicə dayandırılmalı və müvafiq müalicə başlanmalıdır.

Uşaqlarda dəri örtüklərinin sahəsinin bədən kütləsinə nisbəti böyüklərə nisbətən daha böyük olduğundan, həmçinin epidermis kifayət qədər inkişaf etmədiyindən, preparatın xaricə istifadəsi zamanı təsiredici maddələrin nisbətən böyük miqdarının sorulması mümkündür və deməli, sistem əlavə təsirlərin inkişafının böyük riski mövcuddur. Uşaqlarda preparat maksimum qısa müddət ərzində və bütün ehtiyat tədbirlərinə əməl etməklə istifadə edilməlidir.

Ehtiyatla

Hamiləlik (xüsusilə, I trimestr). 2 yaşdan 18 yaşa qədər yaş dövrü.

 

Digər dərman vasitələri ilə qarşılıqlı təsiri

Preparatın digər dərman vasitələri ilə qarşılıqlı təsiri aşkar edilməmişdir.

 

Hamiləlik və laktasiya dövründə istifadəsi

Hamiləlik zamanı (xüsusilə hamiləliyin I trimestrində) kremin istifadəsinə o zaman yol verilir ki, ana üçün gözlənilən fayda döl üçün potensial riskdən üstün olsun. Вelə hallarda preparatın istifadəsi qısamüddətli olmalı və dəri örtüklərinin kiçik sahələri ilə məhdudlaşdırılmalıdır.

Preparatın komponentlərinin ana südünə nüfuz edib-etməməsi məlum deyil. Ona görə də laktasiya dövründə Akridem GK kremini təyin edərkən, ana südü ilə qidalandırmanın dayandırılması tövsiyə edilir.

 

İstifadə qaydası və dozası

Xaricə istifadə olunur. Krem dərinin zədələnmiş sahələrinə gündə 2 dəfə yüngülcə sürtülərək, yaxılır. Müalicə müddəti fərdi olaraq müəyyən edilir və xəstəliyin nozoloji formasından və ağırlığından asılıdır. Pəncənin dermatomikozu zamanı müalicənin orta davametmə müddəti 2-4 həftədir.

Əgər yaxın zamanlarda klinik yaxşılaşma baş verməzsə, diaqnozu dəqiqləşdirmək və ya müalicə sxemini dəyişdirmək lazımdır.

 

Əlavə təsirləri

Qaşınma, yanma, qıcıqlanma, dəridə quruluq, follikulit, hipertrixoz, steroid çivzələr, hipopiqmentasiya, allergik reaksiyalar. Okklüzion sarğılardan istifadə zamanı – maserasiya, infeksiyalaşma, dərinin atrofiyası, striyalar, bişməcə. Uzunmüddətli istifadə zamanı və ya böyük sahəyə yaxılma zamanı – sistem əlavə təsirlərin inkişafı: bədən kütləsinin artması, osteoporoz, arterial təzyiqin yüksəlməsi, ödemlər, mədə-bağırsaq traktının selikli qişasında xora, gizli infeksiya ocaqlarının kəskinləşməsi, hiperqlikemiya, oyanıqlıq, yuxusuzluq, dismenoreya.  

 

Doza həddinin aşılması

Simptomları: hiperkortisizm.

Müalicəsi: preparatın istifadəsinin tədricən dayandırılması. Simptomatik müalicə. Lazım gələrsə, elektrolit pozğunluğunun korreksiyası.

 

Buraxılış forması

Xaricə istifadə üçün krem, 0,05% + 0,1% + 1 %.

15 q krem, alüminium tubda. 1 tub içlik vərəqə ilə birlikdə karton qutuya qablaşdırılır.

 

Saxlanma şəraiti

15 - 25 oС temperaturda  və  uşaqların əli çatmayan yerdə saxlamaq lazımdır.

 

Yararlılıq müddəti

2 il.

Yararlılıq müddəti bitdikdən sonra istifadə etmək olmaz.

 

Aptekdən buraxılma şərti

Resept əsasında buraxılır.

 

İstehsalçı/İstifadəçilərin iradlarını qəbul edən təşkilat

“AKRİXİN” Kimya və əczaçılıq kombinatı” SC  (“AKRİXİN” SC), Rusiya

142450, Moskva vilayəti, Noqinsk rayonu, Staraya Kupavna ş., Kirov küç., ev 29.

Telefon/Faks: +7 (495) 702-95-03.

© 2022 Dərmançı. Bütün hüquqlar qorunur.